กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบอุปกรณ์พกพา | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

www.ญาณคเณศวร.com

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
(^_^) ยินดีต้อนรับสู่เว็บ www.ญาณคเณศวร.com
ดู: 447|ตอบกลับ: 3

สร้างบุญใหญ่ ต้อนรับปีใหม่ ปีระกา ร่วมกันสร้างพระพุทธรูป "พระสุโขเหนือโลก" ประจำหน้าอุโบสถล้านนา

[คัดลอกลิงก์]

2

กระทู้

6

โพสต์

16

เครดิต

Beginner

Rank: 1

เครดิต
16
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ธนธรณ์ เมื่อ 2016-12-20 12:31

ขอเชิญร่วมทำบุญ ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2560 ปีระกา ร่วมกันทำบุญสร้างพระพุทธรูป ปางมารวิชัย (พิชิตมาร) หรือปางชนะมาร หรือในอดีตก็เคยเรียกกันว่า ปางสะดุ้งมาร มีพระนามมงคล ว่า "พระสุโขเหนือโลก" หน้าตัก 29 นิ้ว เนื้อทองสัมฤทธิ์ หล่อโบราณ มีหมายกำหนดการในการเททองหล่อพระสุโขเหนือโลก ในวันเสาร์ที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 เวลา.09.39 น. ณ สถานที่ ใจกลางอุโบสถ วัดทุ่งอ้อหลวง ตำบลหารแก้ว อำเภอหาง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 ทุกท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 404-884017-5 สาขาหางดง ชื่อบัญชี วัดทุ่งอ้อ (สร้างพระพุทธรูป)ปิดรับบริจาคในวันที่ 4/01/60 เปิดรับบริจาค ชนวนมวลสาร ต่างๆ ที่ขึ้นรูป เป็นโลหะ เงิน ทองคำ นาถ ภาชนะต่างๆที่เป็น เงิน นาถ ทองเหลือง เหรีญญเกจิ หรือชิ้นส่วนพระชำรุด นำมาหลอมใหม่ ประวัติความเป็นมาในการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ ที่พระนามว่า "พระสุโขเหนือโลก" มีใจความสำคัญดังนี้

พระพุทธรูป ปางมารวิชัย หรือปางพิชิตมาร
พระประธานในพระอุโบสถหรือในพระวิหารอีกรูปแบบที่นิยมกันมากก็คือ ปางพิชิตมาร  หรือปางชนะมาร หรือในอดีตก็เคยเรียกกันว่า ปางสะดุ้งมารก็มี  พระพุทธรูปปางนี้  ศิลปินผู้สร้างสรรค์ได้สอดแทรกคติคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้หลายความหมาย  ซึ่งแต่ละความหมายจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆ โดยรอบของพระพุทธรูปปางนี้

ในภาพวาดปางมารวิชัยที่มักจะอยู่ด้านในของพระอุโบสถตรงข้ามกับพระประธานเป็นภาพมารผจญ เป็นภาพที่แสดงถึงมิติแห่งเวลาไว้ 3 เวลา คือ

เวลา กลางวันที่พญามาร (คือกิเลส) เข้ามารบกวนสมาธิจิตจนถึงเที่ยงคืน  ที่พระพุทธเจ้าเอาชนะกิเลส (มาร) ลงได้  โดยปรากฏเป็นภาพแม่ธรณีบีบน้ำจากมวยผมขับไล่มารหนีไป น้ำที่บีบออกจากผมคือ  ผลบุญหรือผลแห่งความดีที่พระพุทธเจ้าเคยประพฤติปฏิบัติในสมัยที่ยังเป็นพระ โพธิสัตว์อยู่ ทำให้เกิดสติสัมปชัญญะเป็นมหาสติที่ยับยั้งกิเลส

และ เวลาต่อมาก็คือ ตอนเช้าที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณ  โดยศิลปินได้สร้างสรรค์งานก็คือ ภาพที่พระพุทธเจ้า ชี้พระหัตถ์ลงสู่พื้นดิน  ความหมายก็คือการอยู่เหนือโลก หรือพ้นไปจากวัฏสังขาร  (คำว่าโลกไม่ได้แปลว่าโลกกลมๆ ที่เราเข้าใจ แต่ คำว่าโลกหมายถึงสัตว์  มนุษย์ เทพ พรหม ทั้งหลาย)

ในกรณีที่พระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษ  ฐานอยู่ในพระอุโบสถหรือพระวิหาร  พระพุทธรูปปางนี้จะหมายถึงการอยู่เหนือโลกคือ เหนือกิเลสหรือพ้นไปจากโลก  ก็คือ พ้นไปจากวัฏสังขารนั้น  พุทธศาสนิกชนผู้เข้ากราบไหว้พระพุทธรูปปางนี้ย่อมต้องนึกถึงธรรมที่พระ พุทธเจ้าตรัสเทศนาเรื่องสำคัญก็คือ เรื่องของกิเลส  เรื่องจะเอาชนะกิเลสได้อย่างไร

ความหมายของกิเลสคืออะไร กิเลสมีความหมายหลายประการซึ่งรวมกันคงได้ดังนี้
     กิเลสแปลว่า สิ่งที่เกาะติด สิ่งที่เปรอะ เปื้อน สิ่งสกปรก ทำให้จิตใจเศร้าหมอง มี 3 อาการ คือ
     โลภะ หมายถึง อาการที่จิตข้องติดหรือยินดีพอใจอยู่กับอารมณ์หรือวัตถุที่นึกคิดหรือที่เกิดขึ้น หรือกระทบกับจิตใจ
      โทสะ หมายถึง การที่จิตขัดข้องผลักไสอยู่กับอารมณ์ หรือวัตถุ  หรือคือการเรียกกันอีกอย่างหนึ่งก็คือความโกรธ ก็คือตรงกันข้ามกับโลภะ
     โมหะ หมายถึง ความไม่รู้ในความเป็นจริง ที่เป็นความจริงแท้ จิตใจจึงกลับไปยึดติดหรือผลักไสกับอารมณ์หรือวัตถุที่มากระทบจิตใจ

นอกจากจะมี 3 อาการแล้วจิตใจที่เศร้าหมองขุ่นมัว ยังแบ่งกิเลสออกเป็น 10 ประเภท ได้แก่
     1.โลภะ ได้แก่ ความยินดีพอใจในโลกียอารมณ์ต่างๆ
     2.โทษะ ความโกรธหรือความไม่พอใจในสรรพสิ่งหรือโลกียอารมณ์ต่างๆ (ตรงข้ามกับโลภะ)
     3.โมหะ ความหลง ความโง่ ความไม่รู้ ความจริง หรืออารมณ์ของตน
     4.มานะ ความเย่อหยิ่ง ถือตัว
     5.ทิฐิ ความเห็นผิด
     6.วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยในสิ่งที่ควรเชื่อ
     7.ถินะ ความหดหู่
     8.อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน
     9.อะหิริกะ ความไม่ละอายต่อทุจริต (คือการกระทำชั่ว ทำให้เกิดความเดือดร้อน)
   10.อโนตัปปะ ความไม่สะดุ้งกลัวต่อทุจริต


รายชื่อรางวัล

~~~ยังไม่มีผู้ให้รางวัล~~~

2

กระทู้

6

โพสต์

16

เครดิต

Beginner

Rank: 1

เครดิต
16
 เจ้าของ| โพสต์ 2016-12-20 12:23:47 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ธนธรณ์ เมื่อ 2016-12-20 12:31

ใน ประเภทของกิเลสทั้ง 10 ประการ นั้น นับจากข้อที่ 4 จนถึงข้อที่ 10 นั้น  เป็นอาการของโมหะที่แยกแยะความชัดเจนของโมหะ ที่แตกต่างกันในรายละเอียด

    นี่เป็นเรื่องอย่างย่อของกิเลสที่ต้องรู้ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า  เมื่อรู้แล้วก็หมาย  ความว่าได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่าด้วยเรื่องความเศร้าหมองของจิตใจ  และเมื่อรู้แล้วสติปัญญาก็เกิดขึ้นที่จะดับหรือชนะกิเลสได้
    นี่คือการกราบไหว้พระปางพิชิตมารก็คือ  การรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าด้วยกิเลสอันทำให้จิตใจเศร้าหมองนั้นมี อะไรบ้าง และจะต้องมีสติปัญหาให้รู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้น

   ผลบุญก็คือ การระงับหรือการหยุดความเศร้าหมองแก่จิตใจ

อานิสงส์การจัด สร้างพระพุทธรูป  เป็นกุศลดังนี้
1. อกุศลกรรม ใน อดีตชาติ แต่ปางก่อน จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ
2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครอง สรรพภยันตรายสลาย ปวงภัยไม่มีคนคิดร้ายไม่สำเร็จ
3. เจ้ากรรมนายเวร ใน อดีตชาติ แต่ปางก่อน เมื่อได้รับ ส่วนบุญ ไปแล้วก็จะเลิก จองเวร จองกรรม
4. เหล่า ยักษ์ ผีรากษส งูพิษเสือร้าย ไม่อาจเป็นภัยอยู่ในที่ใดก็แคล้วคลาดจากภัย
5. จิตใจสงบ ราศี ผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล รุ่งเรืองก้าวหน้าผู้คนนับถือ
6. มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฏ (เกินความคาดฝัน) ครอบครัวสุขสันต์ วาสนายั่งยืน
7. คำกล่าวเป็นสัจจ์ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพ ยินดี มิตรสหายปรีดา หนี้สินจะหมดไป
8. คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี ความทุกข์หายเข็ญ สตรีจะได้ เกิด เป็นชายเพื่อ บวช
9. พ้นจากมวล อกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาล้ำเลิศ บุญกุศลเรืองรอง
10. สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็น กุศลจิต แก่ทุกคนที่ได้พบเห็น  เป็นเนื้อนาบุญอย่างเอนกทุกชาติของผู้สร้างที่เกิดจะได้ฟัง ธรรม จาก  พระอริยะเจ้า ปัญญาในธรรมแก่กล้า สามารถได้ อภิญญาหก สำเร็จ โพธิญาณ

2

กระทู้

6

โพสต์

16

เครดิต

Beginner

Rank: 1

เครดิต
16
 เจ้าของ| โพสต์ 2016-12-20 12:32:18 | ดูโพสต์ทั้งหมด
การสร้างพระพุทธรูปจัดว่าเป็น พุทธบูชา ถ้า ในกรรมฐานจัดว่าเป็นพุทธานุสสติกรรมฐาน (การระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์) ถ้าตายจากคนไปเกิดเป็นเทวดา มีรัศมีกายสว่างไสวมาก การสร้างพระถวายด้วยอำนาจพุทธบูชาทำให้มีรัศมีกายมากเป็นคนสวย ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า
"พุทธะปูชา มะหาเตชะวันโต" แปลว่า "การบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอำนาจมาก"

2

กระทู้

6

โพสต์

16

เครดิต

Beginner

Rank: 1

เครดิต
16
 เจ้าของ| โพสต์ 2016-12-20 12:32:39 | ดูโพสต์ทั้งหมดเมื่อท่านทราบว่าในปีนี้ดวงชะตาของท่านตกอยู่ในเกณฑ์ใด รูปแบบใด จง เตรียมตัวรับมือ เตรียมตัวทำบุญสร้างพระ จะเป็นกุศลแก่ตัวท่านเอง อย่าประมาทเด็ดขาด ต้องเพิ่มความระมัดระวังตัว และมีสติ หมั่นสร้างกุศล ทำแต่ความดี เสริมสิริมงคลให้ชีวิต อย่างน้อยก็พยายามปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลห้า ปีชงกับศาสนาพุทธ

หากว่ากันไปตามความเชื่อแล้ว ปีชง นั้นเป็นความเชื่อโบราณซึ่งมีที่มาจากโหราศาสตร์ของชาวจีน โดยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องและไม่มีปรากฏอยู่ในหลักของศาสนาพุทธแต่อย่างใด เพียงแต่ได้มีชาวพุทธบางกลุ่มนำความเชื่อนี้มาเชื่อมโยงกับความเชื่อทาง โหราศาสตร์ของไทย อนึ่ง การชงนั้นไม่ได้มีแค่เพียงปีชงอย่างเดียว แต่ยังมี วันชง เดือนชง และเวลาชง เป็นเหตุให้ในปี 2560 เราจึงพบเห็นชาวพุทธหลายคน ที่มีความเชื่อในเรื่อง ปีชง 2560 เดินทางแก้ปีชงตามวัดต่างๆ ในหลากหลายวิธี ส่วนหนึ่งก็เพื่อความสบายใจ ทำให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถใช้ชีวิตในปี พ.ศ.2560 ต่อไปได้อย่างไม่ประมาท ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยทำบุญ การบริจาคสิ่งของ การถือศีล ตลอดจนการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ท่านใดที่เกิดปีดังกล่าวหรือมีญาติสนิทมิตรสหายเกิดใน ปีชง 2560 อย่าลืมแชร์บทความนี้ไปให้พวกเขาเหล่านั้นได้อ่านกัน เพื่อเตรียมตัวทำบุญสร้างพระ สร้างกุศล ทำจิตใจให้ผ่องใส และมาปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ให้ผ่านพ้นปีชงไปอย่างปลอดภัย ขอให้ทุกท่านโชคดี พ้นภัยจากปีชงกันทุกท่าน
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|www.ญาณคเณศวร.com  

GMT+7, 2018-10-23 19:46 , Processed in 0.042564 second(s), 24 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้